නෝවේ සාම නියෝජිත වරයාව සිටි එරික් සොල්හයිම් ජනපති සහ මහින්ද හමුවෙයි. ලක් රජයෙන් තනතුරකුත්.

October 12, 2022 at 3:16 PM

හිටපු නෝවේ සාම නියෝජිත එරික් සෝල්හයිම්  මහතා මෙරට කාලගුණය පිලිබඳව ජාත්‍යන්තර උපදේශක තනතුරකට පත්කර තිබේ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග පැවැති හමුවක තොරතුරු සිය ට්විටර් ගිණුමේ පළකරමින් සෝල්හයිම් මහතා මේ බව පවසා තිබේ.

මේ අතර ඔහු හිටපු අගමැති  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ද හමුවී ඇත.

 

සෝල්හයිම් මහතා 2001 වසරේ ලක් රජය සහ එල්ටීටීඊ සංවිධානය අතර සාමගිවිසුම අත්සන් තැබූ කාලවකවානුවේදී මෙරට විශේෂ සාම නියෝජිත වරයා ලෙස කටයුතු කළේය.