ලබන සඳුදා සේවා පවත්වාගෙන යෑම සම්බන්ධයෙන් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

September 16, 2022 at 10:16 AM

එළඹෙන 19 වැනි දින බ්‍රිතාන්‍ය රැජිනගේ අවමංගල්‍ය උත්සව‍ය වෙනුවෙන් සඳුදා දින රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණ ද, ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්‍යාලය හා ප්‍රාදේශීය කාර්‍යාල විවෘතව පවතින බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

ඒ කලින් එක්දින හා සාමාන්‍ය සේවා යටතේ ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා දින සහ වේලාවන් වෙන්කරවා ගත් අයදුම්කරුවන් වෙනුවෙන් පමණක් බවයි නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.