රන්ජන් පරදා ෆොන්සේකා පළමු තැනට

August 7, 2020 at 11:23 AM
ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මනාප ප්‍රථිපල  (සමගී ජනබල වේගය)
1. සරත් ෆොන්සේකා  110,555
2. රන්ජන් රාමණායක 103,992
3. හර්ෂණ රාජකරුණා  73,612
4. කාවින්ද ජයවර්ධන 52,026